top of page

Darba pieredze

Nozīmīgāko līdzšinējo pieredzi esmu ieguvis, strādājot iestādēs, kur sniedzu psiholoģisko konsultēšanu un izvērtēšanu:

-Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrā (kopš 2020)

-Pusaudžu resursu centrā (2018 - 2020)

Papildus pieredzi esmu ieguvis strādājot par psihologu - konsultantu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (2017 - 2020) un biedrībā "Skalbes", kur vadīju krīzes konsultantu apmācības (2018 - 2020) un studiju laikā dežūrēju krīzes tālrunī.

 

Izglītība

Latvijas Universitāte - maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (2020); bakalaura grāds psiholoģijā (2017)

 

Esmu apguvis daudzveidīgas psihoterapijas metodes (piem., DBT, ķermeņa - orientēto terapiju, u.c.)

 

Kopš 2021. gada apgūstu psihoterapiju Baltijas psihoorganiskās analīzes centrā. 

Dalība organizācijās

download.png
download (1).png
APA_Psych.png
bottom of page