top of page

Semināri, lekcijas, nodarbības
(skolām, speciālistiem, ārstniecības personām)

60 - 180

Sākot ar 150 euro/h

bottom of page